Mabuting Pilipino

Nakita ko ito habang binabaybay ko ang EDSA Hindi dahil kay P-Noy kung bakit nakuha nito ang aking pansin Kung hindi dahil sa pang-uring ginamit sa katagang Pilipino Mabuting Pilipino Napaka-angkop Isang napapanahong paalala Sa bawat paglalakbay Sa bawat pakikipag-ugnay Mahalagang masumpungan natin ang kabutihan ng bawat isa Mabuhay ang Mabuting Pilipino!