Mabuting Pilipino

Nakita ko ito habang binabaybay ko ang EDSA

Hindi dahil kay P-Noy kung bakit nakuha nito ang aking pansin

Kung hindi dahil sa pang-uring ginamit sa katagang Pilipino

Mabuting Pilipino

Napaka-angkop

Isang napapanahong paalala

Sa bawat paglalakbay

Sa bawat pakikipag-ugnay

Mahalagang masumpungan natin ang kabutihan ng bawat isa

Mabuhay ang Mabuting Pilipino!